Ordningsföreskrifter - förslag

Under årets som har gått så har styrelsen arbetat med att uppdatera ordningsreglerna för Ramsås stugområde.

Läs igenom förslaget för de nya ordningsreglerna och kom gärna med synpunkter till styrelsen skriftligen i god tid före årsmötet.

Synpunkter kan skickas här alternativt i styrelsemedlemmars postlåda i området.

Ambitionen är att det de slutliga ordningsreglerna ska var fastställda och kunna godkännas vid årsmötet 2014.