Styrelsen

Ordförande Pierre Nilsson
Kassör Elistabeth Sohlin
Sekreterare Jerry Svensson
Styrelseledamot Per Heineman
Suppleant Thomas Andersson
Suppleant Eva Löthman

Revisor
Christer Fogelström och Curt Danninger

Valberedare
Björn Christensen och Bo Högberg

Festkommité
Bo och Yvonnne Ekelund
Per och Pernilla Franzén

Bouleansvarig
Björn Kristensen