Vägunderhållning

Håll hastigheten så håller vägen bättre!

Årsavgift

Årsavgiften för Ramsås stugägareförening höjs från och med 2016 till 800 kr.

OBS! Vårt Plusgiro har ersatts med Bankgiro nr 683-5706.

Hastighetsbegränsning

20 km/h som hastighetsbegränsning.

Tömning av sopor

För fritidsbostäder skall avfallshämtning ske var 14:e dag under perioden
vecka 15 – vecka 39 alternativt v.16 – v.40.

Tvååkers återvinningscentral

Öppettider:
Tisdagar 7.00-16.00
Torsdagar 13.00-19.00
Lördagar 09.00-13.00 (jämna veckor)

Öppettider helgdagar 2013
Trettondagsafton 5/1, stängt
Skärtorsdag 28/3, 09.00-16.00
Påskafton 30/3, stängt
Valborgsmässoafton 30/4, 07.00-16.00
Pingstafton 18/5, 9.00-13.00

Söndagar och övriga helgdagar stängt.
Vid avvikande öppettider finns aktuell information på www.vivab.info

Information från Vivab

Genomskinliga säckar krävs för avfall som lämnas på våra återvinningscentraler.
Nya regler gör att våra återvinningscentraler from 1/1 2013 bara kommer att ta emot avfall som lämnas i genomskinliga säckar eller öppna lådor/behållare. Avfallet måste vara synligt. Andra typer av säckar, som inte är genomskinliga, kommer att öppnas av personalen.

Nya taxor 2013 för vatten och avfall
Taxorna som gäller från 1 januari finns, så snart de är beslutade, att läsa på www.vivab.info. Där kan du ladda hem taxorna i sin helhet. Vill du hellre ha ett tryckt exemplar, kontakta kundtjänst via vivab@vivab.info

Miljöinformation 2013 kommer i din brevlåda
I början av januari delas broschyren Miljöinformation 2013 ut till de hushåll som har sophämtning året om. Du som har sommarhämtning får den före påsk. I Miljöinformationen får du veta mer om sophämtning, vatten och avlopp. Spara den!

Så här enkelt hittar du till Ramsås: