Tidningsklipp från HN & GP

På Spaning efter gammal handelsplats, ur HN augusti 2001

Köpstaden träder fram, ur HN maj 2003

Vikingahamn upptäckt, ur GP maj 2004