Årsavgift

Årsavgiften för Ramsås stugägareförening höjs från och med 2016 till 800 kr.

Vårt Plusgiro har ersatts med Bankgiro nr 683-5706.